po polsku

LÆS VENLIGST DENNE TEKST, FØR DU SENDER TEKSTER TIL OVERSÆTTELSE


Afse tilstrækkelig tid til oversættelsen. Hasteoversættelser koster det dobbelte.
 
Sørg for at oversætteren får den endelige tekst sammen med eventuelle tabeller og billeder.
 
Opgiv navnet på den person, som oversætteren kan kontakte for at diskutere detaljer i teksten.  Oversætteren bør informeres om formålet med oversættelsen og hvilken læserkreds den er ment for.
 
Sørg for at oversætteren får det materiale, som vil afhjælpe arbejdet, f.eks. tidligere korrespondance, publikationer eller oversættelser, ordlister m.v. Hvis teksten indeholder citater, må oversætteren få det oprindelige citat eller kildeoplysninger vedr. citatet.
 
Hvis du har gjort din egen oversættelse, som du ønsker stiliseret, så skal den oprindelige tekst vedlægges, ellers kan oversætterens opgave blive uoverkommelig.
 
Hvis du vil ændre noget i den færdige tekst, vil det være i begge parters interesse, at du aftaler det med oversætteren.
 
Lad oversætteren læse korrektur. Husk, at der ikke findes nogen "absolut rigtig" oversættelse. At oversætte betyder at overføre tankeindholdet i teksten til et andet sprog, og ikke at oversætte det enkelte ord.